{"total":0,"msg":{"type":"error","content":"Wybrany produkt nie istnieje."}}